Cały dochód z biletów trafił na konto fundacji Dana Marino wspierającej dzieci specjalnej troski.