Artystka na okładce tej gazety pojawiła się już dwukrotnie: w 1994 i 1997 roku.