Żale wylała również trzy lata wcześniej. „Kiedy mówi się o dobrych aktorach, nie wymienia się jego nazwiska. Szokuje zachowaniem. Uważam, że wykorzystywanie swojego życia prywatnego w komercyjnych celach jest bardzo nieetyczne. Wręcz chore" - atakowała Cruise'a. Na razie jego rzecznicy nie odnieśli się do tych wypowiedzi.