Pieniądze z aukcji zasilą konto fundacji charytatywnej Madonny Raising Malawi, która pomaga sierotom w Afryce.