Była jednak wyższa od oryginału o kilkanaście centymetrów.