PASZPORTY "POLITYKI"

Kontrolę i odprawę mają już za sobą, więc pozostał im tylko lot po sławę na europejskiej lub też światowej arenie. Już po raz 16. polskim twórcom wręczono Paszporty „Polityki”, obecnie przyznawane w 7 kategoriach. Laureaci od lewej: Maciej Kurak (sztuki wizualne), Paweł Łysak (teatr), Sylwia Chutnik (literatura), Artur Ruciński (muzyka poważna), Maria Peszek (muzyka popularna), Małgorzata Szumowska (film), Krystian Lupa (kreator kultury). Jeden z Paszportów wręczył Krzysztof Warlikowski (pierwszy z prawej), który sam w 2003 roku został uhonorowany tą nagrodą.

Puszczeni w świat

Polecamy
Komentarze