Wręczenie nagród Róże Gali 2010

K lasyczna czerń, pon adcza sowy fason i skromne doda tki spra wiły, że kreacja Edyty Ol szówki prezentow ała się niezwykle elegancko

RÓŻE GALI DLA NAJEPSZYCH

Polecamy
Komentarze