Wręczenie nagród Róże Gali 2010

N arzeczony Mag dy Schejbal jechał z Za kopa neg o z z awrotną prędkością, by dowieźć ją na cza s do Wa rsza wy. Ter az oboje relaksują się przy drinku.
« Wróć do artykułu
Polecamy
Komentarze