Prezydent Andrzej Duda ogłosił właśnie, że zamierza złożyć do Sejmu RP "projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży". Wyjaśnił, że rozumie kobiety i ich obawy, które pojawiły się u nich po ubiegłotygodniowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które mówi, że prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu jest niezgodne z konstytucją. Od tego dnia w całej Polsce trwają protesty, a na dziś zapowiedziany jest największy strajk kobiet w Warszawie.

Prezydent Andrzej Duda złoży projekt zmiany ustawy o aborcji

- Uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne - czytamy w oświadczeniu Dudy.

Jego decyzja miała być motywowana wieloma rozmowami z kobietami, ekspertami, lekarzami i prawnikami. Po uchwaleniu tej ustawy, w polskim prawie miałyby nadal występować trzy przesłanki do legalnego usunięcia ciąży: z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, z powodu gwałtu lub kazirodztwa oraz z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka. 

- Oddaje to istotę tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku i jest zgodne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego - dodał prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że niezależnie od zmian prawnych, państwo musi objąć szczególną opieką rodziny oraz matki samotnie wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami.

- Urodzenie i wychowanie dziecka z niepełnosprawnością jest wielkim aktem rodzicielskiej miłości ze strony każdej matki, każdego rodzica. Państwo nie może zostawiać takich osób samych. Musi udzielać im szerokiego wsparcia. Będę domagał się od rządu i parlamentu znalezienia dodatkowych środków na zapewnienie takim osobom pomocy o charakterze finansowym, medycznym, psychologicznym oraz prawnym.