Wrocław był prekursorem obchodów tego święta i nadal wiedzie prym w organizowaniu w tym dniu wydarzeń dla swoich mieszkańców. Wszystkie zaplanowane na 21 listopada akcje mają wywołać uśmiech na ich twarzach i zachęcić do bycia życzliwym dla innych oraz do czynienia dobra na różnych płaszczyznach. Być życzliwym to być uważnym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka. To nieegoistyczna filozofia życia oparta na pozytywnych wartościach, wzajemnym zaufaniu i przekonaniu, że jesteśmy częścią większej całości, o którą warto dbać.

W tym roku Wydział Biura Promocji Miasta i Turystyki już po raz 15 zaprosi mieszkańców Wrocławia na Dzień Życzliwości. Hasło tegorocznej edycji „Dobre słowo – podaj dalej” zachęca do dzielenia się dobrym słowem, posługiwania się pozytywnym komunikatem i doceniania siły płynącej z ich stosowania. Dobre słowo, uznanie i pochwała wciąż zbyt rzadko używane są w codziennym życiu, a przecież już Salomon powiedział, że „miłe słowa są jak plaster miodu – słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała”.  

Wrocław, kojarzony z optymizmem i otwartością swoich mieszkańców, to Polska stolica życzliwości! Atmosfera miasta jest pomieszaniem pozytywnego myślenia, kosmopolityzmu i gościnności. Aby włączyć się w obchody święta wystarczy się uśmiechnąć, być uprzejmym dla innych, pomóc komuś bezinteresownie. To apel przeciwko smutnej i szarej rzeczywistości. Mamy na to wpływ, możemy to zmienić! Zapraszamy wszystkich do wspólnego pozytywnego świętowania.

Wszystkie informacje dotyczące inicjatywy dostępne są na oficjalnym miejskim fanpage Wroclaw [Wroclove]