A wszystko za sprawą głównej bohaterki. Nowojorska policja musiała wystosować ofi cjalne pismo do aktywistów, by nie ujawniali szczegółów pokazu. Władze miasta bały się, że Eva Mendes może przyciągnąć do parku Rockefellera tłumy fanów. „Im więcej ludzi zrozumie, że każda istota na Ziemi ma takie same prawa do życia, tym lepiej” – mówiła aktorka do licznej publiczności. Wcześniej kampanię wsparły Kim Basinger, Pamela Anderson, Christina Applegate i Alicia Silverstone.