W wolnych chwilach sam także malował. W stolicy Meksyku zaprezentował kolekcję swoich dzieł, którą zatytułował „The Path of Misery” (Ścieżka cierpienia). Na płótnach uwiecznił podobizny ważnych dla niego ludzi.