Korzystając z oferty Game Changers Academy https://gamechangersacademy.eu/ managerowie mają możliwość wzięcia udziału w programach rozwojowych zorientowanych na zdobycie kompetencji niezbędnych liderom zmian.

Master of Business Change

Master of Business Change to kompleksowy program rozwoju liderów zmian, podczas którego uczestnicy zdobywają kluczowe umiejętności, niezbędne dla efektywnego wdrożenia organizacyjnej transformacji. Program trwa rok i poza przygotowaniem stricte merytorycznym, oferuje również dbałość o zdobycie kwalifikacji praktycznych, dzięki interaktywnym grom, ćwiczeniom oraz specjalnym warsztatom. Bardzo dużą zaletą programów Game Changers Academy jest współpraca z doświadczonymi ekspertami i osobami, które aktywnie działają w świecie biznesu. Celem GCA Master of Business Change jest holistyczne, wielotorowe przygotowanie leaderów do skutecznego zarządzania zmianą.

Change Leadership Program

GCA Change Leadership Program jest ciekawą propozycją dla osób szukających skondensowanego, intensywnego szkolenia, dzięki któremu, między innymi, nauczą się zarządzać zespołem w zmianie, identyfikować najważniejsze grupy interesariuszy i wykorzystywać narzędzia upraszczające wprowadzanie zmian. Program organizowany jest online, w ramach kursu odbywa się 6 cotygodniowych spotkań, każde z nich poświęcone innemu, kluczowemu dla kwestii związanych z transformacją w organizacji, tematowi. Change Leadership Program pozwoli na zdobycie kluczowych kompetencji przydatnych, jeśli managerowie chcą stawić czoła zmianom, które już nadeszły lub dopiero znajdują się w fazie planowania.

Inhouse

Inhouse to oferta stworzenia programu rozwojowego „szytego na miarę” potrzeb konkretnej organizacji. Świetny, jeśli firma chce skutecznie podnieść kwalifikacje kadry zarządzającej oraz rozwijać pracujące wewnątrz organizacji osoby, wykazujące potencjał do bycia doskonałymi liderami zmian. Program znakomicie sprawdza się, jeśli dana firma staje przed nowymi wyzwaniami, chcąc wesprzeć się kompetentnym zespołem liderów wyposażonych w niezbędną wiedzę – praktyczną i teoretyczną. Co więcej, GCA Inhouse jest rozwiązaniem dostosowywanym do harmonogramu osób biorących udział w programie.

Power Shot

GCA Power Shot obejmuje spotkania organizowane z myślą o kadrze zarządzającej, przy udziale doświadczonych specjalistów. Spotkania mogą odbywać się stacjonarnie lub online, w zależności od potrzeb klientów, a ich celem jest przekazanie możliwie jak największego ładunku niezbędnej wiedzy. Power Shoty trwają od 3 do 6 godzin – taka formuła pozwala uczestnikom skupić się na konkretnym zagadnieniu, umożliwiając skuteczne szkolenie zespołu zarządzającego zmianą, wpływające na jego efektywność. Dobrze przemyślane harmonogramy Power Shotów pozwalają uczestnikom na zdobycie przydatnych kompetencji w warunkach ograniczonych możliwości czasowych. Korzystając z oferty Power Shot, klient może skonkretyzować obszar, w którym chciałby przede wszystkim szkolić zespół, co jest bardzo przydatne, jeśli konkretna płaszczyzna funkcjonowania organizacji w kontekście zmian wymaga wdrożenia odpowiednich działań.

Szkolenia managerskie oferowane przez Game Changers Academy to odpowiedź na współczesne warunki rynkowe, które są nierozerwalnie związane z intensywnymi zmianami, wpływającymi na funkcjonowanie dzisiejszych organizacji. Kompetentny zespół liderów zmian jest w stanie skutecznie zrealizować niezbędne dla zmian działania, sprawując opiekę również nad kadrą, która docelowo będzie je wdrażać, dlatego inwestycja w kompetencje managerów ma kolosalne znaczenie dla efektywnego wprowadzania firmowych transformacji.

Kontakt z GameChangersAcademy: https://gamechangersacademy.eu/kontakt/