Podczas ostatniego festiwalu w Cannes ROMAN POLAŃSKI odebrał Orła, nagrodę Polskiej Akademii Filmowej za reżyserię filmu „Rzeź”. Statuetkę wręczył mu DARIUSZ JABŁOŃSKI, prezydent Akademii (na zdj. stoi za reżyserem). Podczas uroczystości towarzyszyli Polańskiemu także (od lewej): VIOLETTA KAMIŃSKA (Polskie Nagrody Filmowe, producent), IZABELA WÓJCIK (dyrektor Polskich Nagród Filmowych, producent), ANDRZEJ SERDIUKOW (producent, przyjaciel artysty) i GRAŻYNA TORBICKA.