W TYM ROKU PO RAZ PIERWSZY MOŻNA ODDAĆ GŁOS W NOWEJ KATEGORII PIEKNI W SIECI