• Kryzysowy Telefon Zaufania - wsparcie psychologiczne dla osób, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem 116 123 
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
 • Centrum Praw Kobiet 22 62 13 537 
 • Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających przemocy 600 070 717
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 22-668-70-00
 • Niebieska Linia (ogólnopolski numer dla ofiar przemocy w rodzinie) 800 120 002
 • Telefon zaufania Fundacji "Znajdź Pomoc" do osób, które odczuwają stres i niepokój wywołany sytuacją związaną z koronawirusem 800 220 280
 • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
 • Centrala NFZ 22 572 60 00
 • Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce 801 033 242
 • Fundacja Nagle Sami (bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich) 0 800 108 108 
 • Antynarkotykowy telefon zaufania 0 801 199 990
 • Telefonu Zaufania HIV/AIDS 801 888 448
 • Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 22 654 70 70
 • Telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka 116 000
 • Inicjatywa „Zranieni w Kościele” (telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele) 800 280 900 
 • Telefon Zaufania Lambda dla osób LGBT+ oraz ich rodzin i bliskich 22 628 52 22