Znajdź swój czek na www.holmesplace.pl wydrukuj i i przynieść go do klubu!

Możesz uzbierać do 36 pieczątek przez 3 miesiące i wymienić je na usługi Holmes Place o wartości 1500 zł!*

* Regulamin programu dostępny na stronie http://www.holmesplace.pl/