Regulamin udziału w plebiscycie Gala Beauty Stars 2021

Wszystkie informacje na temat Gala Beauty Stars:


Katarzyna Ryciak 
Business Parter
katarzyna.ryciak@burdamedia.pl
tel. 692 440 134

Renata Bogusz
Beauty Expert
Business Partner
renata.bogusz@burdamedia.pl
tel. 692 440 106