Adam Hanuszkiewicz

Adam Hanuszkiewicz

Polski aktor, reżyser, pedagog. Po krótkim pobycie w krakowskich Teatrach Miejskich, w 1955 osiadł w Warszawie, początkowo jako aktor, później reżyser i dyrektor Teatru Powszechnego. W latach 1968-1981 dyrektor i kierownik artystyczny Teatru Narodowego. Obecnie (od 1989) dyrektor Teatru Nowego w Warszawie. Współtwórca i pierwszy naczelny reżyser Teatru TV. Zdobył szerokie kręgi publiczności, zwłaszcza młodzieżowej. Jego działalność spotkała się z żywym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech czy Szwecji, gdzie gościł ze swoim zespołem. Popularny również jako aktor teatralny i filmowy - wysoki, przystojny, subtelnie oddający każdą rolę, często zabarwiając ją ironicznie.