Agnieszka Krukówna

Agnieszka Krukówna

Jedna z najbardziej cenionych aktorek młodego pokolenia. Zadebiutowała w filmie jako mała dziewczynka. Pierwszy w jej życiu casting, na który zaprowadziła ją mama, miał być urozmaiceniem zimowych ferii spędzanych w domu. Agnieszka casting wygrała i od tego momentu większość wakacji przeznaczała na pracę nad kolejnymi filmami. Pierwszą rolą była postać Iwonki w "Pannach" z 1984 r., ale prawdziwą popularność aktorka zawdzięcza udziałowi w dwóch telewizyjnych serialach: "Urwisach z Doliny Młynów" (1985) i "Jance" (1989). Za namową znajomych postanowiła przystąpić do egzaminów do warszawskiej PWST. I tym razem pierwsze podejście zakończyło się sukcesem. W czasie studiów zagrała m.in. w "Liście Schindlera" Stevena Spielberga, "Damie kameliowej" Jerzego Antczaka i "Kolejności uczuć" Radosława Piwowarskiego. W 1995 roku Krukówna ukończyła Szkołę Teatralną. Swoją rolą w przedstawieniu dyplomowym (Elison Porter w "Miłości i gniewie") zdobyła nagrodę w Łodzi na XIII Przeglądzie Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych.