Maciej Kozłowski

Maciej Kozłowski

Z powodu konfliktów z nauczycielami został wydalony z liceum. Odnosił jednak sukcesy piłkarskie. Jako 16-latek zadebiutował w III lidze. Maturę zdał w wieku 21 lat, po ukończeniu technikum gospodarki wodnej. Dwukrotnie próbował dostać się do PWSFTviT w Łodzi. W 1984 roku ukończył Wydział Aktorski tej uczelni. Często był obsadzany w roli twardzieli i czarnych charakterów. Śmiech pozwalał mu zachować równowagę i dystans. Maciej Kozłowski żył zgodnie z własną zasadą „lojalność ponad wszystko oprócz honoru”.