Peter J. Lucas

Peter J. Lucas

Urodzony w Polsce aktor, który w latach 80. wyemigrował na Zachód, by tam robić karierę. Zanim wyjechał za granicę, zdobył tytuł magistra inżyniera, specjalizującego się w maszynach rolniczych. Pasjonował go jednak śpiew, którego uczył się w Zawodowym Studium Piosenkarskim w Poznaniu. Swoje umiejętności wokalne prezentował na festiwalach: piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu, piosenki radzieckiej w Zielonej Górze oraz piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Jest dwukrotnym laureatem tej ostatniej imprezy.